ANGÅENDE PERSONANGREPP......

classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

ANGÅENDE PERSONANGREPP......

ADMINISTRATÖREN
På förekommen anledning publiceras detta inlägg från administratörshåll. Reglerna för forumet godtager ingen form av personangrepp från något håll. Men vad är då personagrepp och hur bör sådant hanteras?

Wikipedia definierar personangrepp enligt följande: ”Personangrepp är något som till varje pris bör undvikas, och det av flera skäl. Personangrepp retar lätt upp såväl den angripne som andra användare, och det blir svårare att hitta en lösning på den fråga som diskuteras.”

Utöver detta kan det vara värt att tänka på att Nordisk Samojedportals diskussionssidor finns kvar långt efter att den aktuella konflikten blåst över, och att en användares agerande på en sådan "i stridens hetta" kommer att bedömas av andra som kanske inte sett anledningen till varför någon är uppretad. Enskilda konflikter påverkar också hela forumets gemenskap negativt – men om konflikten hanteras bättre sker mindre skada.

Att respektera andras rätt till egna åsikter betyder inte att man måste hålla med dessa åsikter, utan bara komma överens om att man tycker olika! Säg inte att en åsikt är felaktig bara för att den kommer från en viss person, observera att detta inte är det samma som att vara källkritisk mot den fakta som pressenteras. Håller man sig till att vara källkritisk och ifrågasätta den fakta som pressenteras så är man fortfarande saklig och inte personlig. Om en konflikt hotar att bli rent personlig istället för att handla om sakfrågorna, kan det ibland vara bättre att fortsätta diskutera privat istället.

Användare har ibland mycket olika åsikter om sanningar kring olika ämnen. Med tanke på att hundvärlden är full av oliktänkande där var och en är salig i sin tro och uppfattning baserade på olika grunder är det fullt logiskt att vi inte tycker lika i alla frågor. För att underlätta måste vi alla acceptera att vi är delaktiga i ett gemensamt projekt, att dela kunskap och information kring Samojedhunden likväl som att vara delaktiga i diskussioner kring rasen som kan leda till något gott i framtiden.

Om man blivit utsatt för ett enstaka personangrepp är det bästa sättet att bemöta angreppet oftast att inte reagera alls. Om angreppen fortsätter kan man be den som ligger bakom personangreppen att upphöra med dem på ett lugnt och sakligt sätt och peka på reglerna för forumet. Om personen inte slutar, kan det vara värt att fundera på att be administratören ta tag i problemet. Upprepade och pågående personangrepp är ett högst giltigt skäl för administratörer att blockera en användare, men detta blir svårare om bägge sidor agerar illa. I många fall lönar det sig faktiskt att agera som om man tror att motparten menar väl även om man faktiskt inte gör det.

Ibland tar användare bort personangrepp från diskussionssidor. Det kan ibland hjälpa till att kyla ner läget att ta bort onödiga övertramp, och om personangreppet var av en sådan art att det kanske faktiskt är kriminaliserat - förtal, hets mot folkgrupp, hot - bör det definitivt inte få vara kvar. Skulle användarna i gränsfall komma att ifrågasätta borttagandet, kan agerandet tvärtom späda på konflikten. Att ta bort mindre personangrepp och/eller blockera användar för ett litet snedsteg är inte alltid en självklar lösning i de fall då debattörerna redan själva bett om ursäkt för sitt sätt att uttrycka sig, rättat sig själv och/eller bett motparten om ursäkt angående sitt sätt att uttrycka sig. Som administratör kommer jag självfallet att gå in och korrigera personangrepp som inte bebattörerna själva löser ut genom att rätta sig själva och/eller be om ursäkt för sitt uppträdande. I de fall en person eller personer rättat sig själv, erkänt sin hetsiga och angripande ton och/eller bett om ursäkt ser jag som administratör detta som överstökat och att ordningen är återställd!

Exempel på personangrepp, hämtat från Wikipedia:
• Negativa kommentarer om en person och "Jag är bättre än du"-angrepp som "Du har inget liv" och dylikt.
• Att utpeka meningsmotståndare som förkastliga, dåliga människor, jobbiga, med flera förolämpningar
• Rasistiska, sexistiska, homofobiska kommentarer riktade mot andra användare. Kommentarer om en deltagares religiösa eller etniska tillhörighet är heller aldrig acceptabla.
• Politiska gliringar, som att kalla någon "nazist", "kommunist", "sosse", "moderat" och så vidare, samt att anklaga någon för att ha en politisk agenda.
• Skällsord eller svordomar riktade mot andra användare.
• Att utpeka någon som kriminell, psykiskt sjuk eller troll i syfte att väcka missaktning mot den personen, oavsett om det är sant eller inte.
• Bruk av härskartekniker.


Exempel på  vad som inte är personangrepp hämtat från Wikipedia:
• Ett sakligt yttrande om att någon har fel i sak eller har agerat felaktigt är inte personangrepp.
• Att i hövlig ton ställa en relevant fråga till någon om dennes agerande på forumet.


Är det någon av er medlemmar/debattörer som har andra tips och idéer hur detta skall lösas/hanteras kom gärna med idéer och tips här nedan i denna tråd!